Smlouva: Monotoring lučních hub

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 825
Evidenční číslo: SMLDEU-38-81/2017
Datum uzavření smlouvy: 10.08.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 480 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 480 000,00
Zadávací řízení: Monotoring lučních hub

Název (předmět)

Monotoring lučních hub

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v monitorování lučních hub na 30 lokalitách ve čtvercích velkých cca 900 m2 (specifikace viz Příloha 1). Výběr lokalit proběhl v součinnosti s mykology v letech 2013–2014 a také žádoucí umístění monitorovací plochy na lokalitě je poměrně přesně dané. Jedná se o výstup projektu POPFK z let 2012–2013.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Poštovní adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy