Smlouva: Nezávislý audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8114
Evidenční číslo: 220203
Datum uzavření smlouvy: 03.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 122 933,00
Cena v Kč vč. DPH: 148 748,93
Zadávací řízení: Nezávislý audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu

Název (předmět)

Nezávislý audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem zakázky je provést u Objednatele a jeho 7 vybraných resortních organizací audit shody s požadavky stanovenými zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a jeho prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), vše ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy