Smlouva: Analýza genomu smrku ztepilého

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 721
Datum uzavření smlouvy: 17.07.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 930 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 335 300,00
Zadávací řízení: Analýza genomu smrku ztepilého

Název (předmět)

Analýza genomu smrku ztepilého

Stručný popis

Předmětem zakázky je podrobná analýza genomu jedinců smrku ztepilého (Picea abies L.) v matečnicích v oblasti Správy KRNAP. S využitím této analýzy provede zhotovitel matematicko-statistické testování pro výběr skupin jedinců vhodného genotypu. Cílem předmětu zakázky je zachování celého genetického spektra jednotlivých archivovaných mikropopulací vysokohorského ekotypu smrku.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Poštovní adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy