Smlouva: Zajištění provádění expertních prací v rámci současného IdM systému CzechIdM

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7044
Evidenční číslo: 220079
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 196 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 237 160,00
Zadávací řízení: Zajištění provádění expertních prací v rámci současného IdM systému CzechIdM

Název (předmět)

Zajištění provádění expertních prací v rámci současného IdM systému CzechIdM

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem je závazek Poskytovatele k poskytování odborných služeb v rámci zajišťování provádění veškerých provozních úprav v IdM systému, včetně nutných úprav způsobených například změnami v rámci konsolidace infrastruktury Objednatele nebo organizačními změnami a dále pak činností a úprav vedoucích k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu IdM systému v rozsahu maximálně 14 člověkodnů.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy