Smlouva: Právní služby - část 2

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 627
Evidenční číslo: 160287
Datum uzavření smlouvy: 19.06.2017
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 630 000,00
Zadávací řízení: Právní služby - část 2

Název (předmět)

Právní služby - část 2

Schválil / podepsal

Ing. Vladimír Mana, LL.M., náměstek pro řízení sekce státní správy

Stručný popis

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování právní pomoci zejména v oblasti péče o krajinu, zvláště chráněné části přírody, mezinárodní ochrany biodiverzity, právní úpravy národních parků, ochrany horninového a půdního prostředí.

Odkaz na uveřejněný záznam v Informačním systému Registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2314262.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy