Smlouva: Nákup skenerů a SW II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 559
Evidenční číslo: 170205
Datum uzavření smlouvy: 09.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 879 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 064 437,00
Zadávací řízení: Nákup skenerů a SW II

Název (předmět)

Nákup skenerů a SW II

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 19 kusů skenerů do sídla zadavatele, jeho detašovaných pracovišť a sídel jeho pověřujících zadavatelů. Součástí veřejné zakázky je také jejich instalace, konfigurace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, poskytování podpory po dobu 3 roků a dodání softwaru na automatické zpracování hromadně naskenovaných dokumentů v příslušných místech dodání.
Podrobné informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v přílohách této výzvy, zejména v příloze č. 3 - textu návrhu smlouvy a jejích přílohách.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy