Smlouva: Zpracování podkladů a metodiky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 535
Evidenční číslo: 170182
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 100 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 100 000,00

Název (předmět)

Zpracování podkladů a metodiky

Schválil / podepsal

Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Stručný popis

Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kontrola správnosti a úplnosti oznámení, dokumentací a posudků, úpravy návrhů závazných stanovisek EIA v rámci procesů posuzování vlivů záměrů na životní prostředí dle výše citovaného zákona, a dále zpracování návrhu metodického materiálu (k postupům vyhodnocení vlivů záměrů na biologickou rozmanitost, změnu klimatu a popsání a vyhodnocení povinností vycházejících ze směrnice o vodách).

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy