Smlouva: Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na MŽP vč. podpory systému

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 52
Evidenční číslo: 150226
Datum uzavření smlouvy: 21.10.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 229 891,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 488 168,11
Zadávací řízení: Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na MŽP vč. podpory systému

Název (předmět)

Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na MŽP vč. podpory systému

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem této zakázky je implementace ekonomického informačního systému vhodného pro organizační složky státu a centrální orgány včetně dodávky licencí tohoto informačního systému, jeho napojení na okolní informační systémy jak v rámci resortu, tak na externí systémy, kde je napojení vyžadováno na úrovni legislativy. Součástí nabídky je i podpora provozu systému od zahájení ostrého provozu na dobu neurčitou zahrnující zajištění souladu provozovaného ekonomického informačního systému s platnou legislativou České republiky (a to vč. jednotlivých prováděcích vyhlášek a ostatních podzákonných norem), příp. předpisy Evropské unie, které jsou pro Českou republiku závazné.
Součástí dodávky je i aplikační správa systému ve smyslu vlastní správy aplikace (mimo nastavování uživatelských práv a přístupů) a součinnosti na instalaci bezpečnostních záplat a upgrade a update jednotlivých nových verzí a meziverzí aplikace. Vlastní správu prostředí (hardware, operační systém, monitoring atd.) budou vykonávat správci zadavatele).
Detailní specifikace technických a funkčních požadavků je uvedena ve výzvě a jejích přílohách.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy