Smlouva: Realizace průzkumu dvou SDD "Lyell - výdušná jáma" (č.o. 1765) a "Lyell" (č.o. 1766) v k.ú. Černice u Horního Jiřetína

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5068
Evidenční číslo: MŽP_OG_03_21_SDD - PS_ENV_2020_116987
Datum uzavření smlouvy: 05.01.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Jedná se o dodatek smlouvy: Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných děl 2019 - 2023 - část I.

Název (předmět)

Realizace průzkumu dvou SDD "Lyell - výdušná jáma" (č.o. 1765) a "Lyell" (č.o. 1766) v k.ú. Černice u Horního Jiřetína

Schválil / podepsal

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

Realizace průzkumu dvou SDD "Lyell - výdušná jáma" (č.o. 1765) a "Lyell" (č.o. 1766) v k.ú. Černice u Horního Jiřetína.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy