Smlouva: Výroba audiovizuálního díla "Minuty z přírody"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 50
Datum uzavření smlouvy: 23.09.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 212 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 212 100,00
Zadávací řízení: Výroba audiovizuálního díla "Minuty z přírody"

Název (předmět)

Výroba audiovizuálního díla "Minuty z přírody"

Stručný popis

Tato smlouva je uzavírána na základě využití obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle §18 odst. 2 písm. d), neboť se jedná o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy