Smlouva: Revize vymezení nadregionálního biocentra ÚSES 2001 Údolí Vltavy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4886
Evidenční číslo: 200171
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 60 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 72 600,00

Název (předmět)

Revize vymezení nadregionálního biocentra ÚSES 2001 Údolí Vltavy

Schválil / podepsal

Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

Revize vymezení nadregionálního biocentra ÚSES 2001 Údolí Vltavy.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy