Smlouva: Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech s podporou OPŽP II.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 48
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 550 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 665 500,00
Zadávací řízení: Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech s podporou OPŽP II.

Název (předmět)

Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech s podporou OPŽP II.

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění podkladů pro regionální informační kampaně (na úrovni krajů, resp. obcí) zaměřené na širokou veřejnost, jejichž cílem bude srozumitelným způsobem zvýšit povědomí domácností s lokálním vytápěním o možnostech podpory poskytované v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v rámci prioritní osy 2, specifického cíle 1 včetně náležitostí žádostí o podporu, možné výše dotace a podmínek za kterých lze podporu realizovat.
Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy