Smlouva: Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 47
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 411 438,00
Cena v Kč vč. DPH: 497 840,00
Zadávací řízení: Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020

Název (předmět)

Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodání předmětů sloužících k propagaci Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) v novém programovém období 2014 – 2020, dle požadavku zadavatele a jsou vhodným doplňujícím nástrojem k prezentaci OPŽP v rámci informačních aktivit OPŽP (výstavy, veletrhy, informační kampaně, apod.) v tomto novém období. Předmět veřejné zakázky zajistí propagaci nového programového období 2014 – 2020 OPŽP dle nových pravidel publicity daných Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI a Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014 – 2020.
Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy