Smlouva: Revitalizace tetřevince Sokolka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 468
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 697 801,00
Cena v Kč vč. DPH: 844 339,00
Zadávací řízení: Revitalizace tetřevince Sokolka

Název (předmět)

Revitalizace tetřevince Sokolka

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou práce na akci revitalizace tetřevince Sokolka. Objekty se nachází v rozsáhlém chráněném území KRNAP a v ochranném pásmu lesa.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Poštovní adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy