Smlouva: SEA pro aktualizované PZKO

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4213
Evidenční číslo: 190231
Datum uzavření smlouvy: 21.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 250 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 512 500,00

Název (předmět)

SEA pro aktualizované PZKO

Schválil / podepsal

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

Stručný popis

Předmětem Zakázky je zpracování 10 oznámení koncepcí „Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší“ dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), případně navazující zpracování vyhodnocení vlivů „Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší“ na životní prostředí a dále zpracování veškerých potřebných podkladů včetně zajištění všech souvisejících aktivit s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (posuzování vlivů na životní prostředí dále také jen „SEA“). Konkrétně se jedná o programy zlepšování kvality ovzduší pro 7 zón a 3 aglomerace (tedy celkem 10 programů).

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/19/V00034619.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy