Smlouva: Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 356
Evidenční číslo: 160249
Datum uzavření smlouvy: 28.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 416 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 416 600,00
Zadávací řízení: Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy

Název (předmět)

Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy

Schválil / podepsal

Ing. Kamil Srnec, ředitel odboru personálního a státní služby

Stručný popis

Předmětem této zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územních odborů výkonu státní správy se sídlem v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Chomutově, v Ústí nad Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Brně, v Olomouci, v Ostravě v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje zajistit pracovnělékařské služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy