Smlouva: Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019-2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3525
Evidenční číslo: 190147
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 600 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 600 000,00

Název (předmět)

Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019-2021

Schválil / podepsal

Ing. Karel Chovanec, ředitel odboru personálního a státní služby

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP v letech 2019 - 2021 pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace pro zaměstnance v souladu s § 4 odst. 2, § 8 nebo § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb včetně dopravy zboží do místa plnění, příp. na odloučená pracoviště.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/19/V00018160.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy