Smlouva: České veřejné mínění a letová hladina v národních parcích ČR

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3352
Evidenční číslo: 190056
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 259 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 313 390,00

Název (předmět)

České veřejné mínění a letová hladina v národních parcích ČR

Schválil / podepsal

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

České veřejné mínění a letová hladina v národních parcích ČR - uskutečnění výzkumu na vhodně zvoleném vzorku obyvatel České republiky v rámci zjištění názorů české veřejnosti na letecké aktivity v národních parcích ČR a obecně ve zvláště chráněných územích ČR a vypracování výzkumné zprávy.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/19/V00017522.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor majetku, provozu a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy