Smlouva: Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3292
Evidenční číslo: 190121
Datum uzavření smlouvy: 16.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 487 603,00
Cena v Kč vč. DPH: 590 000,00

Název (předmět)

Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

Schválil / podepsal

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

Stručný popis

Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, vedených Pracovní skupinou pro účinky (Working Group on Effects - WGE) a úkolovými pracovními skupinami mezinárodních programů spolupráce (International Cooperative Programmes - ICPs) pro modelování a mapování (ISP MaM), pro povrchové vody (ISP W) a v mezinárodním programu pro integrovaný monitoring (ISP IM).

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor provozní
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy