Smlouva: Dodávky multifunkčních zařízení a zajištění jejich provozu pro resort MŽP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3066
Evidenční číslo: 170243
Datum uzavření smlouvy: 10.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 25 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 30 250 000,00

Název (předmět)

Dodávky multifunkčních zařízení a zajištění jejich provozu pro resort MŽP

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Zajištění dodávek multifunkčních zařízení formátu A3 pro zadavatele a pověřující zadavatele, a to včetně jejich následné instalace, zprovoznění a integrace, dále zajištění průběžných dodávek servisně-materiálového plnění a dalších souvisejících služeb – např. záruční servis, profylaxe apod. (tato část plnění bude hrazena v rámci ceny za tisk 1 stránky, tzv. „on-click“), dále dodání serverových částí systémů Optical Character Recognition software (včetně poskytnutí případných licencí potřebných pro jejich integraci s dodanými multifunkčními zařízeními; tyto licence budou dodány v rámci dodávky multifunkčních zařízení) spolu s poskytováním jejich bezplatných upgrade/update, bezpečnostních záplat apod. po dobu 1 roku a dále zajištění mimozáručního servisu ve vztahu k dodaným multifunkčním zařízením.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/19/V00002919, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-005353.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy