Smlouva: Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3
Datum uzavření smlouvy: 02.03.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 636 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 979 560,00
Zadávací řízení: Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod

Název (předmět)

Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu nejvhodnějšího způsobu nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod (dále jen „kaly z ČOV“) jako odpady v České republice (dále jen „ČR“), a to v souladu s požadavky Evropské unie (dále jen „EU“) a ČR a též s ohledem na složení kalů z ČOV jak z hlediska odpadového a hnojivového potenciálu, tak z pohledu ochrany zdraví (dále jen „projekt“). Součástí projektu bude též analýza produkce a jednotlivých způsobů nakládání s kaly z ČOV včetně minimálně 5-ti leté prognózy nakládání s grafickým vyhodnocením trendů a průběžné sledování vývoje legislativy v EU (aplikace na půdu, způsoby využití kalů aj.). Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy