Smlouva: Průzkum a zhodnocení stavu vrtu MJ-7 na parcele p.č. 570/2 v k.ú. Tuhaň

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2978
Evidenční číslo: MŽP_OG_31_19_SDD - PS_ENV_2019_64731
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2019
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 465 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 562 771,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 - Část 1

Název (předmět)

Průzkum a zhodnocení stavu vrtu MJ-7 na parcele p.č. 570/2 v k.ú. Tuhaň

Schválil / podepsal

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

Průzkum a zhodnocení stavu vrtu MJ-7 na parcele p.č. 570/2 v k.ú. Tuhaň.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy