Smlouva: Zásady lesnického hospodaření pro přírodní a přírodě blízké biotopy využitelné s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2436
Evidenční číslo: 180238
Datum uzavření smlouvy: 10.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 195 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 235 950,00

Název (předmět)

Zásady lesnického hospodaření pro přírodní a přírodě blízké biotopy využitelné s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření

Schválil / podepsal

Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

Definování požadavků na ekologicky vhodné lesní hospodaření ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. f) ZOPK zajišťující obnovu a zachování ekologicko-stabilizační funkce lesů jako významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) ZOPK), vytvoření systému rámcového plánování umožňujícího začlenit do zpracování LHP hospodářská doporučení vytvářející předpoklady pro šetrné – přírodě blízké hospodaření v lesích jako významných krajinných prvcích – prioritně pro cenné lesní biotopy zahrnuté v katalogu biotopů ČR a pro lesy s přírodě blízkou druhovou skladbou nebo porostní výstavbou.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy