Smlouva: Propagační předměty pro potřeby OPŽP 2014-2020

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2376
Evidenční číslo: 180033
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 423 478,00
Cena v Kč vč. DPH: 512 408,38

Název (předmět)

Propagační předměty pro potřeby OPŽP 2014-2020

Schválil / podepsal

Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodání předmětů sloužících k propagaci Operačního programu Životní prostředí (dále i jako "OPŽP") v programovém období 2014 - 2020, dle požadavku zadavatele, které jsou vhodným doplňujícím nástrojem k prezentaci OPŽP v rámci informačních aktivit OPŽP (výstavy, veletrhy, informační kampaně apod.).

Podlimitní veřejná zakázka vedená externím administrátorem OFEU přes NEN: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-384537255/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-384537255/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-443223434-384537238/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-443223434-384537238/

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy