Smlouva: Revitalizace a údržba venkovního pozemku pro Ministerstvo životního prostředí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2332
Evidenční číslo: 180178
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 138 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 166 980,00
Zadávací řízení: Revitalizace a údržba venkovního pozemku pro Ministerstvo životního prostředí

Název (předmět)

Revitalizace a údržba venkovního pozemku pro Ministerstvo životního prostředí

Schválil / podepsal

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace pozemku o výměře 500 m2 to znamená provedení drobných terénních úprav pozemku, odstranění přerostlých náletových dřevin (keřů) do max. výměry 39 m2, provedení výsadby řady okrasných dřevin v délce 20 metrů, a položení nového travního koberce o ploše 500 m2.
Předmětem veřejné zakázky je také provádění pravidelné odborné údržby revitalizovaného pozemku po dobu 6 měsíců.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor provozní
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy