Smlouva: Odborné předimplementační služby v oblasti digitalizace pro AIS - CRŽP a další související IS

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2309
Evidenční číslo: 180197
Datum uzavření smlouvy: 01.11.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 744 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 900 966,00
Zadávací řízení: Odborné předimplementační služby v oblasti digitalizace pro AIS - CRŽP a další související IS

Název (předmět)

Odborné předimplementační služby v oblasti digitalizace pro AIS - CRŽP a další související IS

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí odborných předimplementačních služeb v oblasti digitalizace pro AIS - CRŽP a další související IS, a jedná se zejména o tyto služby:
- pomoc při tvorbě business, procesních a technických požadavků na plánované řešení;
- podpora při realizaci průzkumu trhu a jeho vyhodnocení;
- interní komunikace a poskytování konzultací pro správné definování katalogu požadavků;
- spolupráce na tvorbě studie proveditelnosti;
- aktivní účast na jednáních zadavatele a jednáních jeho interních pracovních týmů nebo skupin pro související IS apod.;
- role oponenta a konzultanta při jednání zadavatele s potenciálními dodavateli a vyhodnocování přijatých materiálů;
- tvorba oponentních materiálů – posudků.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy