Smlouva: Pronájem skenovacích pracovišť

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 23
Evidenční číslo: 150046
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 605 151,89
Cena v Kč vč. DPH: 732 233,79
Zadávací řízení: Pronájem skenovacích pracovišť

Název (předmět)

Pronájem skenovacích pracovišť

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Pronájem skenovacích pracovišť pro potřeby digitalizace došlé pošty na podatelnách ministerstva.
Předmětem plnění je pronájem všech nutných hardwarových (osobní počítače a skenery) a softwarových (OCR engine, skenovací program) komponent k zabezpečení skenování došlé pošty na podatelnách ministerstva (v centrále a na detašovaných pracovištích), včetně zabezpečení servisu.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy