Smlouva: Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 788 429,75
Cena v Kč vč. DPH: 954 000,00
Zadávací řízení: Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

Název (předmět)

Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je srovnání dat o dostupnosti center a tzv. „bílých míst“ EVVO se stavem z roku 2010 a popis zlepšení dostupnosti těchto center pro EVVO. Analýza kapacity a výkonu těchto center a její srovnání se stavem roku 2010. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy