Smlouva: Služba zpracování variantní studie proveditelnosti, katalogu požadavků a variant solution architektury pro vytvoření SW řešení Informačního systému odpadového hospodářství verze 2

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2066
Evidenční číslo: 170372
Datum uzavření smlouvy: 21.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 747 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 904 475,00
Zadávací řízení: Služba zpracování variantní studie proveditelnosti, katalogu požadavků a variant solution architektury pro vytvoření SW řešení Informačního systému odpadového hospodářství verze 2

Název (předmět)

Služba zpracování variantní studie proveditelnosti, katalogu požadavků a variant solution architektury pro vytvoření SW řešení Informačního systému odpadového hospodářství verze 2

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti obsahující zejména technickou, architektonickou, funkční a ekonomickou analýzu a variantní návrh softwarového řešení Informačního systému odpadového hospodářství verze 2.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy