Smlouva: Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 338 480,00
Cena v Kč vč. DPH: 338 480,00
Zadávací řízení: Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013

Název (předmět)

Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladu pro nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v rámci tematického cíle 6:Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, oblast podpory zahrnující Odpady a materiálové toky. Projekt bude komplexně hodnotit podpořené projekty v rámci prioritní osy 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“, podporované oblasti 4.1 „Zkvalitnění nakládání s odpady“ OPŽP 2007. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy