Smlouva: Zajištění vyhodnocení vlivů Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR na životní prostředí (SEA)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2
Datum uzavření smlouvy: 20.03.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 350 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 423 500,00
Zadávací řízení: Zajištění vyhodnocení vlivů Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR na životní prostředí (SEA)

Název (předmět)

Zajištění vyhodnocení vlivů Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR na životní prostředí (SEA)

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování veškerých nutných podkladů a zajištění všech souvisejících aktivit pro realizaci procesu SEA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) pro koncepci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.
Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy