Smlouva: Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování (autorizace) dle nařízení REACH včetně revize české verze 7. ATP nařízení (ES) č. 440/2008 a 10. a 11. ATP nařízení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 176
Evidenční číslo: 160203
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 130 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 157 300,00

Název (předmět)

Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování (autorizace) dle nařízení REACH včetně revize české verze 7. ATP nařízení (ES) č. 440/2008 a 10. a 11. ATP nařízení

Schválil / podepsal

Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod

Stručný popis

Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování (autorizace) dle nařízení REACH včetně revize české verze 7. ATP nařízení (ES) č. 440/2008 a 10. a 11. ATP nařízení, kterými se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy