Smlouva: Proměření gradientu koncentrací znečišťujících látek ovzduší (jmenovitě NOx, NO2, NO, B[a]P, suspendovaných částic frakce PM10 a PM2.5 a přízemního ozonu) ve vzrůstající vzdálenosti od dopravní komunikace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 175
Evidenční číslo: 160031
Datum uzavření smlouvy: 05.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 242 000,00

Název (předmět)

Proměření gradientu koncentrací znečišťujících látek ovzduší (jmenovitě NOx, NO2, NO, B[a]P, suspendovaných částic frakce PM10 a PM2.5 a přízemního ozonu) ve vzrůstající vzdálenosti od dopravní komunikace

Schválil / podepsal

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

Stručný popis

Proměření gradientu koncentrací znečišťujících látek ovzduší (jmenovitě NOx, NO2, NO, B[a]P, suspendovaných částic frakce PM10 a PM2.5 a přízemního ozonu) ve vzrůstající vzdálenosti od dopravní komunikace.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy