Smlouva: Upgrade Povodňového informačního systému v roce 2016

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 170
Evidenční číslo: 160023
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 760 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 129 600,00
Zadávací řízení: Upgrade Povodňového informačního systému v roce 2016

Název (předmět)

Upgrade Povodňového informačního systému v roce 2016

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem smlouvy je provedení upgradu a rozšíření povodňového informačního systému (dále jen „POVIS“). Upgradem a rozšířením se myslí především aktualizace informací a úprava stávajícího systému POVIS tak, aby bylo možno zajistit funkcionalitu systému na nových verzích internetových prohlížečů a potřeby vyplývající z povinnosti Ministerstva životního prostředí provádět kontroly projektů digitálních povodňových plánů (dPP), které jsou podporovány z OPŽP.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy