Smlouva: Aktualizace vrstvy záplavových území pro MŽP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 162
Evidenční číslo: 160090
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 390 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 471 900,00
Zadávací řízení: Aktualizace vrstvy záplavových území pro MŽP

Název (předmět)

Aktualizace vrstvy záplavových území pro MŽP

Schválil / podepsal

Ing. Josef Nistler, ředitel odboru ochrany vod

Stručný popis

Předmětem smlouvy je rozšíření (aktualizace) jednotné vrstvy záplavových území o území stanovená vodoprávními úřady v období 1. 12. 2015 - 30. 11. 2017. Vrstva obsahuje digitální reprezentaci záplavových území Q5, Q20, Q100 a aktivních zón záplavového území při Q100. Aktualizace této jednotné vrstvy znamená rozšíření stávající vrstvy záplavových území o nová záplavová území, které odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí obdrží v období 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017 od vodoprávních úřadů. Součástí aktualizace je i verifikace a korektní připojení nových záplavových území do jednotného datového modelu.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy