Smlouva: Poskytování komplexního servisu fotovoltaické elektrárny na budově Ministerstva životního prostředí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1607
Evidenční číslo: 170254
Datum uzavření smlouvy: 03.05.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 242 000,00
Zadávací řízení: Poskytování komplexního servisu fotovoltaické elektrárny na budově Ministerstva životního prostředí

Název (předmět)

Poskytování komplexního servisu fotovoltaické elektrárny na budově Ministerstva životního prostředí

Schválil / podepsal

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

Stručný popis

Jedná se o poskytování pravidelného servisu včetně dálkového monitoringu a provádění pravidelných kontrol, zajišťování pravidelných revizí, údržby a oprav fotovoltaické elektrárny umístěné na budově MŽP. Dále budou vykonávány služby odpovědného zástupce pro výkon licencované činnosti a zajištění reportingu vůči OTE.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor majetku, provozu a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy