Smlouva: Parametry posuzování souboru opatření po hydrologických celcích

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1511
Evidenční číslo: 170288
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 680 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 822 800,00
Zadávací řízení: Parametry posuzování souboru opatření po hydrologických celcích

Název (předmět)

Parametry posuzování souboru opatření po hydrologických celcích

Schválil / podepsal

Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování podkladové studie pro potřeby posuzování vlivu opatření přijatých v plánech pro zvládání povodňových rizik na povodňová rizika po proudu vodního toku v souladu s naplňováním úkolů ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES v rámci přípravy aktualizace plánů pro zvládání povodňových rizik.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy