Smlouva: Poskytování servisních a opravárenských prací pro vozidla značky Škoda

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15
Evidenční číslo: 140076
Datum uzavření smlouvy: 15.05.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 281 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 760 010,00
Zadávací řízení: Poskytování servisních a opravárenských prací pro vozidla značky Škoda

Název (předmět)

Poskytování servisních a opravárenských prací pro vozidla značky Škoda

Schválil / podepsal

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

Stručný popis

Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem vybraným na základě tohoto zadávacího řízení na poskytování služeb autorizovaného servisu, resp. servisních a opravárenských prací pro osobní vozidla značky Škoda tvořící vozový park Zadavatele.
Místem plnění Veřejné zakázky je provozovna dodavatele na území České republiky, kde bude poskytován servis a kde budou prováděny opravy.
Pokud provozovna dodavatele leží ve větší dojezdové vzdálenosti než 10 km od sídla Zadavatele, je dodavatel povinen přebírat a předávat opravovaná vozidla v sídle Zadavatele (viz bod 2. Zadávací dokumentace přiložené k výzvě v e-tržišti Gemin.cz). Směrodatné jsou informace uvedené v přiložené ZD.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy