Smlouva: Pořízení licence Microsoft Windows Server na základě prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 148
Evidenční číslo: 160193
Datum uzavření smlouvy: 16.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 479 338,85
Cena v Kč vč. DPH: 580 000,00

Název (předmět)

Pořízení licence Microsoft Windows Server na základě prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Pořízení licence Microsoft Windows Server na základě prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014.

Centrální zadavatel Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 00007064, realizoval předmětný minitendr (ev.č. Gemin: T002/16/V00041397) jménem a na účet České republiky - Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801, jako pověřujícího zadavatele.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy