Smlouva: Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1337
Datum uzavření smlouvy: 29.01.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 588 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 711 480,00
Zadávací řízení: Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části

Název (předmět)

Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části

Stručný popis

Předmětem zakázky je zpracování odborné části projektu Revitalizace mokřadů. Zakázka se netýká instalace a provozu datalogerů, odběrů vzorků vody a jejich rozboru, a technického provedení revitalizací mokřadů.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Poštovní adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy