Smlouva: Implementace požadavků kybernetické bezpečnosti do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1319
Evidenční číslo: MŽP-OBKŘ-ENV/2018/VS/5583
Datum uzavření smlouvy: 22.01.2018
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 793 618,99
Cena v Kč vč. DPH: 8 220 279,13
Zadávací řízení: Implementace požadavků kybernetické bezpečnosti do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava

Název (předmět)

Implementace požadavků kybernetické bezpečnosti do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava

Schválil / podepsal

Mgr. Pavel Hubený, ředitel

Stručný popis

Předmětem plnění je instalace, obnova a rozšíření prvků fyzické bezpečnosti pro Správu NP Šumava.

Objednatelem, pro něhož bude plnění ze strany dodavatele SECURITAS ČR s.r.o. realizováno, je Správa Národního parku Šumava. Ministerstvo životního prostředí jako centrální zadavatel pouze provádí uveřejnění smlouvy, jak bylo mezi smluvními stranami dojednáno.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy