Smlouva: Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 - 2020

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13
Datum uzavření smlouvy: 11.03.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 300 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 363 000,00
Zadávací řízení: Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 - 2020

Název (předmět)

Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 - 2020

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladu pro nové programové období Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) 2014 – 2020 v rámci tematického cíle 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, oblast podpory zahrnující Odpady a materiálové toky (dále také jako „projekt“). Projekt se zaměří na identifikaci a vymezení relevantních kritérií pro fungování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů, tedy opětovného použití výrobků z domácností, s jejichž podporou se počítá v rámci podporované aktivity „Předcházení vzniku komunálních odpadů“ specifického cíle 3.1 „Prevence vzniku odpadů“ prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“ OPŽP 2014 – 2020.
Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy