Smlouva: Partnerská dohoda projektu Malopolského vojvodství (LIFE14 IPE PL 021) v rámci dotačního programu LIFE

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1265
Evidenční číslo: MŽP-OOO-25229/ENV/17
Datum uzavření smlouvy: 06.03.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v cizí měně: 50 367,00 EUR

Název (předmět)

Partnerská dohoda projektu Malopolského vojvodství (LIFE14 IPE PL 021) v rámci dotačního programu LIFE

Schválil / podepsal

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

Stručný popis

Partnerská dohoda projektu Malopolského vojvodství (LIFE14 IPE PL 021) v rámci dotačního programu LIFE (Implementation of Air quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere).

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy