Smlouva: Aktualizace norem v oblasti skládkování odpadů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1201
Evidenční číslo: 170289
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 165 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 199 650,00

Název (předmět)

Aktualizace norem v oblasti skládkování odpadů

Schválil / podepsal

Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Stručný popis

Aktualizace norem v oblasti skládkování odpadů a provedení připomínkového řízení v rámci procesu jejich schvalování Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, včetně veřejného projednání, vypořádání připomínek a dokončení připomínkového řízení.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy