Smlouva: Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 278 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 336 380,00
Zadávací řízení: Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR

Název (předmět)

Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, ve které předmětem plnění budou následující dílčí plnění:
a) Sběr vstupních dat včetně jejich analýzy, rozboru a zhodnocení jednotlivých typů technických řešení hospodaření se srážkovou vodou se zaměřením na vsak dešťových vod v urbanizovaných územích,
b) Zpracování výstupů z aktivity 1/ jako podkladu (podpory) pro žadatele, administrátory a odborné hodnotitele při vyřizování výzev v novém OPŽP prioritní ose 1,
c) Organizace dvou seminářů pro žadatele, administrátory a odborné hodnotitele k zajištění jejich větší informovatelnosti v dané problematice.
Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy