Smlouva: Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1111
Evidenční číslo: MŽP-OEDN-40994/ENV/17
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 899 038,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 899 038,00

Název (předmět)

Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO

Schválil / podepsal

Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů

Stručný popis

Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace projektu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády 6. srpna 2014 č. 657, a v souladu se Směrnicí MŽP č. 2/2017 pro poskytování podpory dlouhodobé spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy