Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka sestavy přístrojů pro NTS (non target screening)
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2019 19.09.2019 09:30
ŘDT - laboratorní váhy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 28.08.2019 10:00
ŘDT - nákup dronu II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2019 26.08.2019 13:00
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.08.2019 29.08.2019 10:00
ŘDT - nakoupení fotovybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2019 21.08.2019 10:00
OI Brno - výměna plynového kotle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 22.08.2019 11:00
Nákup klimatizace místrnosti č. 142 a chlazení serverovny v objektu ředitelství ČIŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2019 26.08.2019 09:00
Oprava kuchyňských linek II
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 06.08.2019 11:00
Provádění revizí elektro a drobných elektro oprav v budově OI Hradec Králové II
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 06.08.2019 10:00
LIFE CS_BS pod Lipskou horou_pastva
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.07.2019 25.07.2019 08:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2019 24.07.2019 10:00
OI České Budějovice - kanalizační přípojka
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2019 29.07.2019 10:00
Nákup 2 ks kávovarů pro MŽP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02.07.2019 19.07.2019 14:00
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
podlimitní Vyhodnoceno 17.06.2019 16.07.2019 10:00
Zpracování projektů rekonstrukcí PZTS OI Liberec a OI Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 09.04.2019 10:00
všechny zakázky