Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem kavárny v Návštěvnickém centru v areálu Dendrologické zahrady Průhonie
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 08.01.2019 31.01.2019 23:59
Upgrade licencí Adobe Acrobat
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.12.2018 21.12.2018 10:00
Tablety včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 10.12.2018 19.12.2018 09:00
Inventarizace dřevin na vybraných lokalitách ve Východních Čechách
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2018 07.12.2018 10:00
Stavební práce v budově MŽP pro rok 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2018 11.12.2018 09:00
Projektová dokumentace-Environmentální rekonstrukce areálu Správy NP České Švýcarsko
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2018 16.01.2019 12:00
Nákup 10 ks stolních lamp
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.11.2018 19.11.2018 08:00
Rekonstrukce stodoly v lokalitě Český vrch-II.pokus
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2018 14.11.2018 10:00
Rozšíření ekonomického informačního systému o elektronický oběh a schvalování dokladů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2018 23.10.2018 12:00
Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.
nadlimitní Hodnocení 03.07.2018 16.08.2018 10:00
EKOFILM 2019-2022
nadlimitní Vyhodnoceno 29.06.2018 15.08.2018 10:00
Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2018 17.08.2018 10:00
Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
nadlimitní Vyhodnoceno 29.06.2018 31.08.2018 10:00
všechny zakázky