Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize kotlů a rozvodů tepelné energie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2017 05.06.2017 10:00
Servis automatických meteorologických měřících systémů (AMS)
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2017 09.06.2017 10:00
Oprava komunikací poškozených po přívalových deštích v září 2016
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2017 08.06.2017 10:00
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2017 30.05.2017 10:00
Terénní mapování a zákres aktuálního managementu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2017 30.05.2017 10:00
Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2017 15.06.2017 14:00
Rozšíření přístrojového vybavení - přístroje pro měření průtoku (projekt UPPS)
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2017 21.06.2017 10:00
Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu - Inovace a rozšíření sítě automatických srážkoměrů
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2017 21.06.2017 10:00
Dodávka převozních lodí
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2017 16.06.2017 10:00
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2017 s využitím lanovek
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2017 22.06.2017 10:00
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na území NP Šumava
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2017 12.06.2017 10:00
Oprava lesní cesty Brtnický potok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2017 30.05.2017 10:00
Modernizace kalibračních laboratoří
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2017 13.06.2017 10:00
Modernizace přístrojového vybavení meteorologických stanic a observatoří ČHMÚ
nadlimitní Příjem nabídek 24.04.2017 06.06.2017 10:00
Acidifikace jezer - sběr vzorků a laboratorní analýzy pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” II
podlimitní Příjem nabídek 21.04.2017 30.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››