Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČIŽP- Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 26.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016