Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příprava kompletní žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt Informační systém evidence chráněných území ve vazbě na RÚIAN - nástroj komplexního digitálního podání vymezení chráněných území
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2017 07.08.2017 10:00
Údržba a úpravy aplikací Národního geoportálu INSPIRE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2017 31.07.2017 09:00
Vklad vodoměrných stanic do katastru nemovitostí
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2017 22.08.2017 10:00
Monotoring lučních hub
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2017 31.07.2017 10:00
Zajištění licencí Oracle, migrace stávajících licencí a servisní podpory 2017 - 2020
nadlimitní Příjem nabídek 14.07.2017 15.08.2017 10:00
Rekonstrukce obvodového pláště meteorologické věže v Praze Libuši
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2017 21.08.2017 10:00
Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2017 17.08.2017 10:00
Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ - Pořízení HW pro provoz Delf-FEWS
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2017 15.08.2017 10:00
Agendový informační systém SFŽP ČR
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2017 07.08.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016