Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadávání 15.10.2020 26.10.2020 10:00
Upgrade licencí Adobe Acrobat
VZ malého rozsahu Zadávání 15.10.2020 26.10.2020 09:00
ČIŽP - Dodávka 9 ks frankovacích strojů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2020 26.10.2020 10:00
Nákup lednic a mikrovlnné trouby pro MŽP
VZ malého rozsahu Zadávání 02.10.2020 13.10.2020 09:00
Prodloužení licencí Microsoft 365
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2020 24.09.2020 13:00
Dodávka sestavy přístrojů pro organickou stopovou analýzu
nadlimitní Hodnocení 15.09.2020 16.10.2020 09:00
OI-Liberec telefonní ústředna
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2020 21.08.2020 10:00
Sluchátka s mikrofonem a webkamera
VZ malého rozsahu Zadávání 22.07.2020 31.07.2020 09:00
Údržba a úpravy aplikací Národního geoportálu INSPIRE
VZ malého rozsahu Zadávání 16.07.2020 27.07.2020 09:00
Licence Red Hat Enterprise Linux Server včetně EUS
VZ malého rozsahu Zadávání 05.06.2020 19.06.2020 10:00
Výměna potrubí topné vody v KC Floret
mimo režim ZZVZ Zadávání 31.01.2020
Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.
nadlimitní Hodnocení 03.07.2018 16.08.2018 10:00
Zajištění provozu internetového obchodu České geologické služby
VZ malého rozsahu Zadávání 24.04.2018 04.05.2018 09:00
všechny zakázky