Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sluchátka s mikrofonem
VZ malého rozsahu Zadávání 23.07.2024 01.08.2024 09:00
Dodávka elektrovozíku (4. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 29.07.2024 10:00
Bezdrátová ergonomická klávesnice
VZ malého rozsahu Zadávání 11.07.2024 22.07.2024 10:00
VZ Rekonstrukce 2. NP administrativní budovy, Lidická 2527
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2024 18.07.2024 10:00
Set klávesnice a myši
VZ malého rozsahu Zadávání 25.06.2024 08.07.2024 10:00
Bezdrátová myš
VZ malého rozsahu Zadávání 25.06.2024 09.07.2024 10:00
Správa knihovního fondu AOPK ČR 2024
VZ malého rozsahu Zadávání 11.12.2023 20.12.2023 10:00
IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání 09.08.2022 18.08.2022 10:00
Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci ochrany perlorodky říční
VZ malého rozsahu Zadávání 04.10.2021 15.10.2021 08:00
Prodloužení licencí Microsoft Office 365
VZ malého rozsahu Zadávání 20.09.2021 30.09.2021 10:00
Podpora sokola stěhovavého v CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadávání 07.09.2021 17.09.2021 12:00
Výměna potrubí topné vody v KC Floret
mimo režim ZZVZ Zadávání 31.01.2020
Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.
nadlimitní Vyhodnoceno 03.07.2018 16.08.2018 10:00
všechny zakázky